LUTY 2016

 

 03.02. g. 17.00

 Spotkanie Rady Wysokiego Zamku

 

g. 19.00 Spotkanie Wolontariuszy i kandydatów

 

 06.02. g. 18.00

 Karnawał w Wysokim

 Zamku -bezalkoholowa zabawa muzyczna

 

 07.02.g. 14.00

 Spotkanie Wspólnoty Dobrego Pasterza

 

 13.02. g. 19.00

 Walentynkowy Wieczór Filmowy z poczęstunkiem

 

 19.02/20.02

Noc filmowa 22:00-7:00

 

 23.02 – 27.02

  Wyjazd integracyjny dla młodych - ferie 2016

 

 24- 26.02. g. 19.00

 Rekolekcje dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek

 

 

 

Ponadto wkrótce więcej info o:

 

Warsztatach Śpiewu z Justyną Segiec

 

(więcej info na Fb lub stronach

 

internetowych)

 Zajęciach sportowych w Szkole Podstawowej nr 20 

 

 

 

 

Marzec 2016

  

02.03 – 04.03.

  Rekolekcje w Pawłowicach (liceum i technikum)

 

06.0309.03.

 Rekolekcje w parafii Misjonarzy Oblatów – Katowice

 Koszutka

  09.03 – 11.03

 Rekolekcje Tychy Gimnazjum i Liceum

 

10.03 – 12.03

 Rekolekcje w Knajpie z Biskupem Antonim Długoszem

 10.03 g. 11.00

 Spotkanie dzieci z Biskupem Antonim Długoszem

 

 21.03 – 23.03.

 Rekolekcje w Rudzie Śląskiej

 

(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)