modzi dla kamerunu kopia

Zapraszamy na spotkanie ze świeckim misjonarzem Michałem Piętosą,
koordynatorem ogólnopolskiego projektu misyjnego "Młodzi dla
Kamerunu". Działania młodych zaangażowanych w projekt skupiają się
wokół kilku celów, głównym jest wybudowanie szkoły w wiosce Kengang.
W
ramach spotkania powiemy i pokażemy, jak można przeżyć rok za 150zł
(tj. kilka słów o adopcji na odległość), kogo możemy spotkać w
Kameruńskim więzieniu i ile błota potrzeba, by móc wybudować
szkołę.
To wszystko i jeszcze więcej 16. 03. 2013r. od godziny 19.00 w Klubie
Wysoki Zamek!